Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu

doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
ladislav.suhanyi@unipo.sk

 

 

Riešitelia

PhDr. Igor FEDORKO, PhD.

Ing. Jaroslav KOREČKO, PhD.

Ing. Martina MOKRIŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alžbeta SUHÁNYIOVÁ, PhD.

Ing. Ján VRAVEC, PhD.

Mgr. Jakub IVANČO (D)