Pracovné ponuky a praxe

STREDISKÁ ŠTUDENTSKEJ PRAXE, PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA A TRANSFERU VÝSKUMU

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v prešove má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“, čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či organizáciu.

Študenti Fakulty manažmentu môžu už od roku 2017 využiť širokú ponuku pripravovaných Stredísk študentskej praxe Fakulty manažmentu (http://studujmanazment.sk/strediska-studentskej-praxe.php).

 

PRACOVNÉ PONUKY A BRIGÁDY

Aktuálnu ponuku pracovných príležitostí a brigád sleduj priebežne na našej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook ( Fakulta manažmentu PU ). Ponuky pravidelne zverejňujeme, aktualizujeme a dopĺňame.