STREDISKÁ ŠTUDENTSKEJ PRAXE, PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA A TRANSFERU VÝSKUMU

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v prešove má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“, čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či […]

Celý príspevok