Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka

3

Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka pre akademickú obec Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove na tému  Zamestnanie alebo podnikanie? Istota vs. Sloboda Spracoval: doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD.   V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 058PU-4/2015 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky […]

Celý príspevok