Druhý ročník podujatia “Kariérny deň”

Na pôde Prešovskej univerzity sa už po druhýkrát konal dňa 24. októbra 2017 „Kariérny deň“. V priestoroch budovy Vysokoškolského areálu sa študenti mali možnosť stretnúť a pozhovárať so zamestnávateľmi, ktorí pôsobia po celom svete. Študentom sa predstavili firmy ako: Amazon, Lionbridge, Natek, Jazyková škola Target, Eures či Academia Plus.Po úspešnom pilotnom podujatí pod rovnakým názvom v predchádzajúcom roku […]

Celý príspevok


Pútavá prednáška na tému “Ako úspešne riadiť”

V rámci realizácie projektu bola uskutočnená prednáška JUDr. Ing. Lukáša Hraňa, generálneho riaditeľa mediálneho domu KošiceDnes, ktorého unikát spočíva v tom, že sa manažmentu podarilo spojiť pod jednou strechou 4 rôzne médiá: rádio, televízia, tlačené noviny a internetový informačný mediálny portál. Prednáška sa konala dňa 22. novembra 2017, opäť v priestoroch najväčšej prednáškovej sály na univerzite, v aule Fakulty […]

Celý príspevok


Exkurzia pre študentov Fakulty manažmentu

V rámci projektu sa v apríli študenti spolu s členmi riešiteľského kolektívu projektu zúčastnili na exkurzii v spoločnosti U.S.STEEL Košice, s.r.o. Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov. Táto spoločnosť je najväčším podnikom na východnom Slovensku a jedným z najväčších podnikov na Slovensku. Ovplyvňuje úroveň ekonomiky celej slovenskej spoločnosti. Počas exkurzie, vzhľadom na vysoký počet zúčastnených, vytvorili predstavitelia spoločnosti dve paralelné skupiny, kde […]

Celý príspevok


Odborná prednáška z praxe na tému „Franchising v sieti McDonald’s“

Členom riešiteľského kolektívu sa v rámci riešeného projektu podarilo nadviazať spoluprácu s Ing. Tamásom Majorom, majiteľom franchisingovej licencie pre sieť McDonald’s v Košiciach a v Prešove, kde prevádzkuje a riadi 4 pobočky McDonald’s. Práve predmetná spoločnosť sa na vysokých školách používa v rámci výuky ako príklad dobrej praxe využívania franchisingu. Témou jeho prednášky, konanej dňa 28. apríla 2017, bol práve […]

Celý príspevok


Prednáška zahraničného hosťa Alana Halletta

Aj v tomto období realizácie projektu pokračujú prednášky odborníkov z praxe. Veľmi významným prednášajúcim odborníkom v rámci realizácie projektu bol zahraničný hosť Alan Hallett zo spoločnosti English Oak Recruitment (https://www.englishoakrecruitment.co.uk), ktorý v rámci cudzojazyčnej prednášky (prednáška v anglickom jazyku) predstavil študentom vzdelávací systém vo Veľkej Británii. V rámci prednášky sa zameral na predstavenie odlišností medzi slovenským a britským vysokoškolským vzdelávacím systémom, ako […]

Celý príspevok


Pilotné podujatie “Kariérny deň”

Nad rámec plánovaných aktivít pre rok 2016 sa po prvýkrát konal v priestoroch budovy Vysokoškolského areálu “Kariérny deň“, kde mali študenti príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi zamestnávateľmi, či zúčastniť sa motivačných a informatívnych prednášok. Na Kariérnom dni, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Národným kariérnym centrom, sa zúčastnili známe zahraničné a slovenské firmy: Amazon, T-systems, Lafarge Holcim, […]

Celý príspevok


Odborná prednáška “Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra”

Na prednášku bola pozvaná Ing. Helena ŠIMKOVÁ, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na inej univerzite a má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i dlhoročné praktické skúsenosti. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila v decembri 2016. Zúčastnili sa na nej študenti a pedagogickí zamestnanci fakulty. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov […]

Celý príspevok


KIA Motors Slovakia privítala študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity

8

Ing. Ján Vravec, PhD. Študenti FM PU sa zúčastnili dňa 31.10.2016 exkurzie v spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. v rámci projektu KEGA 058PU-4/2015. Exkurzia sa uskutočnila vo výrobnom závode spoločnosti KIA v Tepličke nad Váhom, okres Žilina. Hlavným cieľom organizovania exkurzie bolo oboznámiť študentov s históriou a súčasnosťou spoločnosti KIA, prezentovať študentom moderné technológie automobilového priemyslu a vzbudiť […]

Celý príspevok


Odborná prednáška Mgr. Ľuboslava Kačalku

7

Odborná prednáška Mgr. Ľuboslava Kačalku pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému  KOMU POMÁHA A KOMU ŠKODÍ OCHRANA FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA?  Spracovala: doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.   Jedným z parciálnych cieľov projektu KEGA č. 058PU-4/2015 „Rozvoj spolupráce Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove so zamestnávateľmi, skvalitnenie odbornej praxe študentov a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov fakulty na trhu práce“ s dobou […]

Celý príspevok


Návšteva študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Mincovni Kremnica

13

Ing. Jaroslav Korečko, PhD.          Dňa 12.10.2015 sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v rámci realizácie projektu KEGA 058PU-4/2015 zúčastnili exkurzie v štátnom podniku Mincovňa Kremnica. Súčasťou prehliadky bola najskôr prezentácia historických aj súčasných faktov o mincovni, výrobe mincí, procesoch prípravy zliatin v minulosti a dnes a pod. Mincovňa tiež ponúkla študentom v rámci svojej expozície prehliadku starej a novej raziarne. Cieľom […]

Celý príspevok