Návšteva študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Mincovni Kremnica

13

Ing. Jaroslav Korečko, PhD.          Dňa 12.10.2015 sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v rámci realizácie projektu KEGA 058PU-4/2015 zúčastnili exkurzie v štátnom podniku Mincovňa Kremnica. Súčasťou prehliadky bola najskôr prezentácia historických aj súčasných faktov o mincovni, výrobe mincí, procesoch prípravy zliatin v minulosti a dnes a pod. Mincovňa tiež ponúkla študentom v rámci svojej expozície prehliadku starej a novej raziarne. Cieľom […]

Celý príspevok


Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka

3

Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka pre akademickú obec Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove na tému  Zamestnanie alebo podnikanie? Istota vs. Sloboda Spracoval: doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD.   V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 058PU-4/2015 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky […]

Celý príspevok