Prednáška zahraničného hosťa Alana Halletta

Aj v tomto období realizácie projektu pokračujú prednášky odborníkov z praxe. Veľmi významným prednášajúcim odborníkom v rámci realizácie projektu bol zahraničný hosť Alan Hallett zo spoločnosti English Oak Recruitment (https://www.englishoakrecruitment.co.uk), ktorý v rámci cudzojazyčnej prednášky (prednáška v anglickom jazyku) predstavil študentom vzdelávací systém vo Veľkej Británii. V rámci prednášky sa zameral na predstavenie odlišností medzi slovenským a britským vysokoškolským vzdelávacím systémom, ako aj na predstavenie rôzneho prístupu k vzdelávaniu na vysokých školách v samotnej Veľkej Británii. Študentov prednáška veľmi zaujala a vyvolala živú diskusiu s prednášajúcim. Na konci vyjadrilo viacero študentov vôľu absolvovať študijný pobyt na niektorej z britských vysokoškolských inštitúcií, či už v rámci programu Erasmus alebo iného štipendijného programu (také programy boli prednášajúcim predstavené aj v rámci prednášky).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *