Odborná prednáška z praxe na tému „Franchising v sieti McDonald’s“

Členom riešiteľského kolektívu sa v rámci riešeného projektu podarilo nadviazať spoluprácu s Ing. Tamásom Majorom, majiteľom franchisingovej licencie pre sieť McDonald’s v Košiciach a v Prešove, kde prevádzkuje a riadi 4 pobočky McDonald’s. Práve predmetná spoločnosť sa na vysokých školách používa v rámci výuky ako príklad dobrej praxe využívania franchisingu. Témou jeho prednášky, konanej dňa 28. apríla 2017, bol práve „Franchising v sieti McDonald’s“. Prednášajúci veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom skĺbil teóriu s vlastnými praktickými skúsenosťami a reálnym fungovaním franchisingu na konkrétnych príkladoch a životných situáciách s ktorými sa ako manažér a majiteľ pobočiek stretol. V rámci prednášky prednášajúci zapájal do diania aj samotných študentov, či už otázkami do publika alebo dotazom na spôsob, akým by samotní študenti nastolenú situáciu riešili. Publikum tento interaktívny a zaujímavý spôsob prednášky veľmi zaujal, čoho dôkazom bol aj potlesk po uplynutí času vyhradeného na trvanie prednášky


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *