Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka

Odborná prednáška Ing. Slavomíra Živčáka
pre akademickú obec Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
na tému 

Zamestnanie alebo podnikanie?
Istota vs. Sloboda

Spracoval: doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

 

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 058PU-4/2015 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky vyplynula z neustále sa zvyšujúcich sa nárokov praxe na absolventov vysokých škôl aj v oblasti povedomia o formách zamestnania resp. podnikania, ako aj z potreby neustáleho zvyšovania povedomia absolventov o možnostiach smerovania ich ďalšej kariéry po skončení školy, ale aj počas nej.

Kvalitná prednáška odborníka z praxe Ing. Slavomíra Živčáka, ktorý je úspešným podnikateľom v Prešovskom kraji, sa uskutočnila 16. októbra 2015 na tému „Zamestnanie alebo podnikanie? Istota vs. Sloboda“. V rámci prednášky získali účastníci prednášky prehľad o výhodách zamestnania, ktoré predstavuje istotu, a výhodách podnikania, ktoré predstavuje slobodu. Dozvedeli sa o príležitostiach a začiatkoch podnikania, ako sa stať majiteľom firmy, o výhodách a rizikách podnikania v oblasti finančných služieb, o predpokladoch úspechu, pravidlách úspechu podnikania v oblasti finančných služieb. Prednáška podľa vyjadrenia zúčastnených študentov a vybraných členov riešiteľského kolektívu bola zaujímavá, pútavá a hlavne prínosná. Študenti získali možnosť konfrontovať svoje teoretické vedomosti a poznatky s odborníkom z hospodárskej praxe a zároveň získať predstavu o svojich vedomostiach a poznatkoch v danej oblasti.

zivcak

Ing. Slavomír Živčák

Na úvod prednášky privítal vedúci riešiteľského kolektívu projektu, doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD., hosťujúceho odborníka a predstavil ho v skratke účastníkom prednášky.

Úvod prednášky sa niesol v duchu predstavenia životného príbehu, kedy hosťujúci prednášateľ predstavil začiatky svojej kariéry. Stretlo sa to s veľkým záujmom poslucháčov, keďže každý z nich sa v prezentovaných životných situáciách snažil nájsť a mohol posúdiť, či by sa v kritických okamihoch rozhodoval rovnako. Mottom tejto časti prednášky sa stalo:

1

V ďalšej časti prednášky boli v zmysle jej názvu podrobne predstavené a rozdiskutované hlavné výhody zamestnania v podobe „istôt“ a hlavné výhody podnikania v podobe „slobody“.

Veľký záujem u prítomných vyvolala aj časť prednášky s podnázvom „Ako sa stať majiteľom firmy“ zaoberajúca sa možnosťami, výhodami a nástrahami pre začínajúceho podnikateľa. Vzhľadom k tomu, že celý priebeh prednášky mal nádych priateľskej atmosféry a uvoľnenej komunikácie, aj tu sa rozvinula pútavá diskusia o nových možných podnikateľských aktivitách. Prednášajúci zároveň predstavil podnikanie v oblasti finančných služieb, ktorému sa venuje, uviedol nie len výhody, ale aj nevýhody pôsobenia v danej oblasti. Záverom tejto časti sa stalo motto:

2

Čo tento vývoj znamená pre nás? …príležitosti.

Ako uviedol náš odborník z praxe: „Drvivá väčšina ľudí si myslí, že keď sa budú vyhýbať neúspechu, príde úspech. Bez neúspechu nepríde úspech!!!“. Snažil sa prítomných navnadiť, aby sa nikdy nevzdávali svojich snov a išli si za svojim životným príbehom. Ako uviedol, existujú tri predpoklady úspechu:

1) V prvom rade to musím chcieť.

2) Musím veriť sám sebe a svojim schopnostiam.

3) Musím vyjsť z komfortnej zóny.

3

Záverečná diskusia účastníkov prednášky a otázky smerujúce na prednášajúceho potvrdzujú veľký záujem o prednesenú problematiku. Účastníci využili aj príležitosť osobného stretnutia a krátkych osobných diskusií priamo s prednášajúcim aj po skončení oficiálnej časti prednášky. Celá prednáška mala veľmi pozitívny nádych a účastníci z nej odchádzali plní entuziazmu a odhodlanosti. Prednáška v plnej miere splnila svoj účel vyplývajúci zo zamerania projektu, ba dokonca bol kvôli veľkému množstvu príspevkov do diskusie prekročený pôvodne vymedzený čas trvania prednášky.

4


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *