Odborná prednáška “Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra”

Na prednášku bola pozvaná Ing. Helena ŠIMKOVÁ, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na inej univerzite a má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i dlhoročné praktické skúsenosti. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila v decembri 2016. Zúčastnili sa na nej študenti a pedagogickí zamestnanci fakulty. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z iných ročníkov. Prvá časť prednášky bola úvodom do problematiky, v ktorej bolo zdôraznené, že etika a slušné vystupovanie nestráca na aktuálnosti ani dnes. Výzor, správanie, spôsob reči, vystupovanie na verejnosti a pracovných stretnutiach, sú aj pre finančného manažéra, ktorý chce v živote niečo dokázať, rovnako dôležité, ako napr. jeho prax. Druhá časť prednášky bola zameraná na prácu finančného manažéra, v ktorej prednášajúca vyzdvihla hlavne jej význam (pri strategickom finančnom plánovaní, spracovaní rozpočtu a finančných plánov a ich kontrole, pri riadení činnosti finančného úseku organizácie a pod.). V tretej, záverečnej časti prednášky bolo poukázané na dôležitosť etiky nielen v práci finančného manažéra, ale aj na to, že niekedy nie je jednoduché správať sa eticky, nakoľko existuje veľa situácií, ktoré tento proces brzdia. Poznatky získané z tejto prednášky môžu všetkým zúčastneným pomôcť v ich práci, pretože nielen zamestnanci, ale aj študenti sa denne stretávajú s porušovaním etických zásad, čo negatívne ovplyvňuje ich výkon


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *