Exkurzia pre študentov Fakulty manažmentu

V rámci projektu sa v apríli študenti spolu s členmi riešiteľského kolektívu projektu zúčastnili na exkurzii v spoločnosti U.S.STEEL Košice, s.r.o. Exkurzie sa zúčastnilo 27 študentov. Táto spoločnosť je najväčším podnikom na východnom Slovensku a jedným z najväčších podnikov na Slovensku. Ovplyvňuje úroveň ekonomiky celej slovenskej spoločnosti. Počas exkurzie, vzhľadom na vysoký počet zúčastnených, vytvorili predstavitelia spoločnosti dve paralelné skupiny, kde každej zo skupín bol pridelený osobitný sprievodca. Účastníci sa presúvali v rámci areálu závodu autobusmi. Veľký záujem účastníkov vyvolalo to, že na základe prísnych bezpečnostných opatrení sa musel každý zaodieť do predpísaného oblečenia. Študenti mali možnosť oboznámiť sa v priebehu exkurzie s prísunom a spracovaním primárnych nerastných surovín, výrobu koksu v koksárenských batériách, ako aj úpravou rôznych druhov železnej rudy na aglomerát. Ďalej sledovali výrobu surového železa vo vysokých peciach a výrobu ocele v konvertoroch. S oceľou odliatou do brám pokračovali cez teplú valcovňu až po vyvalcovaný zvitok. V studenej valcovni spoznali viaceré procesy – morenie, valcovanie za studena, žíhanie, úpravu vyvalcovaných zvitkov na dynamo, pozinkovacie a lakoplastovacie linky. V pocínovni sa predtým spracovaný materiál dofinalizoval na tenký obalový plech vhodný na výrobu plechoviek, konzerv či ďalších výrobkov. Na konci exkurzie sa účastníci opäť zaodeli do svojho civilného oblečenia, kde si mohli ako suveníry nechať ponožky a tlmiče do uší s logom spoločnosti U. S. Steel Košice.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *